*** หากยอดเงินที่ฝากมามีจำนวนมากกว่าโปรโมชั่นที่เลือกจะถือว่าเป็น ไม่รับโปรโมชั่น ***